03rd Pro 2012
co vidí moje oči

Co vidí moje oči…

Můžete se dívat a přesto nic nevidíte. Můžete slyšet a přesto neumíte naslouchat…